KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI 

Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesinin 1. fıkrası, kasten yaralama suçunun tanımsal çerçevesini çizmektedir. Kanuni çerçevesi oldukça genel ve soyut düzenlenmiş olan kasten yaralama suçunu basit ve dar bazı birkaç davranış ile sınırlandırmak mümkün değildir, bu nedenle kasten yaralama suçu serbest hareketli suçlar arasındadır. Kanunda yer alan ifadesiyle, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, kasten yaralama suçunu işlemiş olur. O halde kasten yaralama suçu, yalnızca mağdura fiziksel acı çektirmekten ibaret değildir, çok farklı şekillerde de işlenebilir.

Türk Ceza Kanunumuzun 86. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre: "Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

                   KASTEN YARALAMA SUÇUNUN İŞLENME BİÇİMLERİ NELERDİR?

   Yukarıda değinildiği gibi kasten yaralama suçu, serbest hareketli bir suçtur. Mağdurun vücuduna acı verecek, sağlığını veya algılama yeteneğini bozacak her türlü     hareketle işlenebilir. Mağdura yumruk atmak, tekme atmak, mağduru itmek, çelme takıp yere düşürmek. Vücuduna acı verecek bir cisimle((sopa, taş, bıçağın sapı,    silah kabzası, tüfek dipçiği, terlik, tabure, telefon…) vurmak, boğazını sıkmak veya vücudun başka yerini sıkıp acı vermek veya bıçaklamak şeklinde işlenebilir.

  • Mağdurun Vücuduna Acı Verme Suretiyle Yaralama: Vücuda acı verme, insan bedeninde herhangi bir düzeyde hissedilen acıyı ifade etmektedir. Örneğin, bir kimseyi tartaklayarak acı çekmesine neden olmak basit yaralama suçu oluşturur.

  • Mağdurun Sağlığının Bozulması Suretiyle Yaralama: Sağlığın bozulması, mağdurun ruhsal veya fiziksel sağlığının hukuka aykırı eylem neticesinde bozulmasını ifade eder. Sağlığın bozulması sürekli olabileceği gibi geçici bir durum da arz edebilir. Örneğin, failin eylemi neticesinde mağdurda fiziksel veya ruhsal bir hastalık meydana gelmesi, sağlığın bozulması suretiyle yaralama suçuna örnektir.

  • Mağdurun Algılama Yeteneğinin Bozulması Suretiyle Yaralama: Algılama yeteneğinin bozulması; fiil nedeniyle mağdurun ruhsal durumunun değişmesi, sağlıklı düşünme, anlama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması halinde meydana gelir. Uygulamada savcılıklar tarafından algılama yeteneğinin bozulması gerekçe gösterilerek ceza davası açılmamaktadır.

    Kasten yaralama suçu, serbest hareketli bir suç tipidir. Mağdura acı veren, sağlığını veya algılama yeteneğini bozan her türlü             hareket kasten yaralama suçunu meydana getirir. Kasten yaralama suçu teşkil edebilecek hareketlere bazı örnekler şunlardır:

  • Bir kimseye tokat, tekme veya yumruk atmak,

  • Bir kimseyi itekleyerek bir cisme çarpmasına yol açmak,

  • Bir kimseye sopayla vurmak,

  • Bir kimseyi bıçaklamak veya silahla vurmak,

  • Bir kimsenin vücudunu tırnak ile veya bir cisimle çizmek,

  • Bir kimseyi yerlerde sürüklemek.

Mağdur ile fiziksel temasa girmeksizin icra edilen bazı eylemler kasten yaralama suçuna teşebbüs olarak nitelenir:Sanık, olay günü sevk ve idaresindeki araçla önceye dayalı husumeti bulunan A. ve kızı T’yi yolun karşısına geçmeye çalışırken görerek araçla hızlı bir şekilde çok yakınlarından geçmek suretiyle üzerine atılı yaralamaya teşebbüs suçunu işlemiştir (Y3CD-K.2015/4923).

A-) Temel ve Basit Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.86)

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

B-) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.87)

   (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

   a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

   b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

  c) Yüzünde sabit ize,

  d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

  e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

  Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç      yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

 (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

 b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

 c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

 d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

 e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

 Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş   yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

 (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık      veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

  (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla          kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan “onsekiz” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur, diye geçmektedir. 

 

                             Detaylı bilgiler için lüften bizimle iletişime geçiniz.