KAÇAKÇILIK SUÇU

 

Kaçakçılık suçu, yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye girişinin sağlanmasıdır. Gümrük işlemleri, devletin bazı mali hakları elde etmesine ve gümrükten geçen eşyanın standardını tespit etmeye yaradığından tüm kaçakçılık suçları kamu zararına neden olmaktadır. Kaçakçılık suçu nedeniyle oluşan kamu zararı eşyanın gümrüğe tabi tutulmamasından kaynaklandığından, uygulamada bu suça “gümrük kaçakçılığı suçu” da dendiği bilinmektedir.

Gümrük işlemi, malın ithal veya ihraç edilebilmesi için gerekli olan tüm vasıfların, malın cinsi, miktarı, ağırlığı, markası gibi özelliklerin tespit işlemlerini kapsamaktadır.

5607 sayılı kanunda da geçtiği üzere Kaçakçılık suçları, belli usullere ve mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde herhangi bir şeyin yurtdışına çıkarılması veya ülkeye girişinin sağlanması ile oluştuğundan kural olarak her türlü eşya kaçakçılık suçunun konusu olabilir. Kaçakçılık suçları uygulamada gümrük kaçakçılığı, alkol ve sigara kaçakçılığı, akaryakıt (petrol) kaçakçılığı vb. gibi isimlerle anılmaktadır.

Silah Kaçakçılığı Suçu , Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçu , Kaçak Tütün ve Alkol Üretme Suçu, Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçu olarak geçmektedir. 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında değerlendirildiğinde belirtilen eşyaları gümrük işlemlerini yapmadan ülkeye sokan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Nitekim aynı bendin diğer maddesinde ise ithali yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişiye ise iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır , diye geçmektedir. 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/8 inde ” İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Kaçakçılık suçu hassas olan dava türlerinden biridir. Bu sebepler ile ceza avukatı ile çalışılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz. 

Daha fazla ayrıntılı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.